toplogo

REGIONALNA IZBA GOSPODARCZA
w Bełchatowie

Projekt - Promocja Gospodarcza Regionu

Data dodania: 2017-08-11 09:22:03


W dniu 27 lipca ogłoszono przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, konkurs nr RPLD.02.02.02.-IP.02-10-024/17 w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2: Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie II.2.2: Promocja Gospodarcza Regionu. Miasto Bełchatów zamierza złożyć wniosek w tym konkursie i zaprosić do udziału w projekcie firmy z terenu Bełchatowa, które mają już doświadczenie w zakresie współpracy międzynarodowej a także eksportu swoich towarów i usług. Jesteśmy na etapie przygotowywania się do opracowania studium wykonalności wraz z planem promocji na lata 2018-2020.
W ramach działań promocyjnych przewidujemy udział w targach, konferencjach, eventach biznesowych oraz dedykowanych misjach gospodarczych.
Zapraszamy do rozważenia udziału w projekcie. W związku z tym, iż termin złożenia wniosku upływa w połowie października, a przygotowanie niezbędnych dokumentów aplikacyjnych wiąże się z co najmniej miesięcznym terminem jej wykonania, będziemy bardzo wdzięczni za możliwie szybkie udzielenie nam powyższych informacji.

Komentarze

Dodaj komentarz:Wyszukiwarka

Licznik odwiedzin: 170222
BAI

REGIONALNA IZBA GOSPODARCZA
w Bełchatowie

97-400 Bełchatów ul. Pabianicka 34
e-mail: biuro@rigbelchatow.bai.pl

NIP: 769 214 71 01 REGON: 100492840
KRS: 0000300905